Анатомія та фізіологія молочної залози.

Анатомія та фізіологія молочної залози.

Анатомічні і фізіологічні дані про молочну залозу

Молочна залоза (glandula mammaria) за своїм походженням є утвором шкіри і виникає з потових залоз апокринового типу. Молочна залоза має форму півкулі, основа якої розміщується на фасції, яка покриває великий грудний і передній зубчастий м’язи.

Скелетотопічно молочна залоза у жінок розміщується між ІІІ і VІІ ребрами зверху і знизу та між linea parasternalis i linea axillaris anterior – з боків.

За будовою молочна залоза є складною альвеолярною залозою. У жінок вона складається з 15-20 часточок, оточених і розділених відростками поверхневої фасції. Часточки залози розміщуються радіально, навколо соска. Кожна часточка має свою вивідну або молочну (ductus lactiferus) протоку діаметром 2-3 мм. Молочні протоки радіально сходяться до соска і біля його основи ампулоподібно розширюються, формуючи молочні пазухи (sinus lactiferi), які дистально знову звужуються і відкриваються на верхівці соска точковими отворами (pori lactiferi). Отворів на соску значно менше, ніж молочних проток, оскільки деякі з них біля основи соска з’єднуються між собою. Радіальне розташування молочних проток слід враховувати під час оперативного втручання на молочній залозі – розрізи потрібно проводити за радіусами.

Капсула молочної залози утворена поверхневою фасцією, яка бере участь у фіксації залози до ключиці. Крім того, за допомогою сполучнотканинних перетинок залоза з’єднана з глибоким шаром грудної стінки. Це зв’язки, що підвішують молочну залозу – ligg. suspensoria mammaria. У товщі пухкої волокнистої сполучної тканини під основою залози іноді зустрічаються слизові сумки, в шарі яких нерідко можуть розвиватися ретромаммарні абсцеси.

Форма, розміри, положення та функція молочної залози тісно пов’язані із статевим розвитком, з періодами вагітності, а також відображають індивідуальні особливості будови.

Ріст молочних залоз в період статевого дозрівання відбувається в основному за рахунок збільшення сполучнотканинної строми і жирової клітковини, поряд з якими відбувається і збільшення числа епітеліальних ходів. В передменструальному періоді можна відмітити тенденцію до утворення залозистих часток, що містять трубчасті розгалуження кінцевих відділів молочних ходів. Повний розвиток молочних часток спостерігається лише під час вагітності і лактації. З 6-го тижня вагітності і особливо в другій її половині має місце значне збільшення молочних залоз за рахунок збільшення кількості залозистих елементів і перетворення трубчатих часток в альвеолярні. У численних виростах на кінцях молочних ходів поступово розвиваються просвіти, в яких можна виявити численні жирові крапельки; їх стає ще більше в період лактації. Альвеоли, які після закінчення годування залишаються ще довго розтягнутими секретом молочної залози, в подальшому поступово зменшуються.

В період старечої інволюції відбувається помітне зменшення молочних залоз за рахунок зникнення ацинусів і зморщування залозистих часток, в яких залишаються лише атрофовані протоки і їх розгалуження. Навколишня сполучна тканина гіалінізується, а іноді звапнюється.

Таким чином, слід відзначити, що епітелій молочних залоз жінки протягом всього життя зазнає численних змін і стає особливо лабільним, здатним до проліферативних реакцій на зовнішні і внутрішні подразники, особливо гормонального характеру.

Кровопостачання молочної залози відбувається за рахунок гілок ІІІ-V міжреберних артерій, 3-5 перфоративних гілок внутрішньої грудної артерії, яка відходить від підключичної артерії, а також за рахунок гілок зовнішньої грудної артерії, яка є гілкою аксилярної артерії. Венозні судини йдуть паралельно артеріальним і впадають в аксилярну і підключичну вени, а також у внутрішню грудну і верхню порожнисту вени.

Іннервація молочної залози здійснюється в основному за рахунок передніх гілок ІІ-V міжреберних нервів і задньо-бокових гілочок ІІІ-V міжреберних нервів, а також гілочок надключичних нервів. Найбільшу густину нервові сплетення мають в зоні соска.

Лімфатична система молочної залози досить розвинута і тісно пов’язана  з сусідніми лімфатичними басейнами. Внутрішньоорганна судинна сітка складається із поверхневого і глибокого сплетень судин. Поверхнева сітка зв’язана з лімфатичною сіткою шкіри і зливається разом з нею в параареолярне сплетення. Глибока сітка починається з внутрішньочасткових і міжчасткових лімфатичних сплетень, які прямують в радіальному напрямку вздовж молочних проток в зону ареоли.

Основним напрямком відтоку лімфи з молочної залози є аксилярний шлях, який починається 2-4 лімфатичними судинами із параареолярного сплетення і продовжується у вигляді магістральної судини надфасціально і внутрішньофасціально по краю великого грудного м’язу, вступаючи в аксилярні лімфатичні вузли. Поряд з цим шляхом має важливе значення і другий – парастернальний, яким відтікає лімфа переважно з глибоких відділів молочної залози, головним чином із медіальних її квадрантів.

 

Крім цих напрямків, лімфа з молочної залози може відтікати по додаткових шляхах: 1) інтерпекторальному, який огинає зовнішній край великого грудного м’язу і вступає між ним і малим грудним м’язом в розташовані тут лімфатичні вузли (Роттера) і далі – в підключичні лімфатичні вузли; 2) транспекторальному, який направляється крізь обидва грудних м’язи безпосередньо в підключичні лімфатичні вузли; 3) в медіальному напрямку в аксилярні лімфатичні вузли протилежної сторони; 4) в напрямку епігастральної ділянки – в лімфатичну сітку передочеревинної клітковини епігастральної ділянки, а звідти – в лімфатичні судини зв’язок печінки.

Лімфатичні вузли, які приймають лімфу з молочної залози і суміжних ділянок, досить багаточисельні. Вони розміщуються на різних етапах току лімфи.

1.    Найближчий етап – lnn. thoracales anteriores, які розміщуються під зовнішнім краєм великого грудного м’яза. Перший з них, що знаходиться поблизу верхньо-зовнішнього краю молочної залози, порівняно частіше уражається метастазами раку і називається вузлом Зоргіуса.

2.    Нижче цієї групи знаходяться 2-3 лімфатичних вузли – lnn. thoracales inferiores, які приймають лімфу з нижніх відділів молочної залози і із бокової стінки живота.

3.    На задній стінці аксілярної ямки по ходу підлопаткових судин розміщені lnn. thoracales posteriores, s. subscapulares, які збирають лімфу з верхньої частини спини, під- і надлопаткового простору.

4.    В верхньо-зовнішньому куті пахвової впадини, в безпосередній близькості до судинно-нервового пучка знаходяться lnn. thoracales superiores, s. brachiales, в які впадає лімфа з верхньої кінцівки.

5.    У верхньо-внутрішньому куті пахвової впадини, поблизу підключичної вени або безпосередньо на ній, розміщується група з 2-4 лімфатичних вузлів, які з’єднані лімфатичними судинами з вищезазначеними групами і з нижчеописаними лімфатичними вузлами. Це lnn. thoracales centrales, s. intermediales, які служать центральним колектором для всіх шляхів, які несуть лімфу в пахвову ямку, і частіше всього вражаються у випадках раку молочної залози.

6.    Центральна група аксілярних лімфатичних вузлів зв’язана з двома групами дрібних лімфатичних вузлів:

а) lnn. subpectorales, які розташовані під малим грудним м’язом і безпосередньо на грудній стінці;

б) lnn. interpectorales, які лежать між великим і малим грудними м’язами.

Ці вузли порівняно рідко поражаються метастазами пухлин і запальними процесами.

7.    Зі всією системою лімфатичних вузлів зв’язані за рахунок центральних лімфатичних вузлів, а частково і безпосередньо прямими стовбурами, група лімфатичних вузлів, які розташовані між медіальним краєм малого грудного м’язу і ключицею – lnn. subclaviculares. Переважно вони складаються з двох груп: одна з них розташована ближче до малого грудного м’язу, друга – ближче до ключиці, на самій підключичній вені або під нею. Ці вузли можуть бути виявлені і виділені лише після пересічення малого грудного м’язу і відведення ключичних волокон великого грудного м’язу доверху і досередини.

8.    Група парастренальних лімфатичних вузлів – lnn. parasternales – знаходяться в грудній порожнині, розміщуючись по ходу внутрішніх грудних судин, переважно в І-ІV міжребер’ях; кількість їх може доходити до 15.

9.    Наступним етапом лімфатичних вузлів, в які зливається лімфа з підключичних і парастернальних зон, є надключичні лімфатичні вузли – lnn. supraclaviculares, які розташовані позаду кивального м’язу в ділянці злиття внутрішньої яремної і підключичної вен. Згідно з дослідженнями, лімфа із пахвово-підключичної і парастернальної ділянок вливається в лімфатичний басейн (cysterna terminalis), який з’єднаний безпосередньо з венозним руслом у місці злиття підключичної і внутрішньої яремної вен. На шляху лімфатичних судин до цього басейну знаходиться великий лімфатичний вузол, який першим з надключичних вузлів уражується раком і пальпується позаду зовнішньої ніжки кивального м’яза. Цей вузол носить назву "сторожового", "сигнального", і лише після його ураження і блокади, як правило, втягуються в раковий процес решта надключичних лімфатичних вузлів. Можливе також впадіння частини лімфатичних стовбурів безпосередньо у венозний кут, минаючи сторожовий вузол. Можна припустити, що порівняно висока частота віддалених метастазів раку молочної залози, зокрема в легені і кістки, пояснюється раннім проникненням пухлинних елементів з лімфатичного в кровоносне русло ще до формування виражених метастазів в регіонарних лімфатичних вузлах.

10.  В глибині, позаду крупних венозних судин, в клітковині нижнього відділу шиї безпосередньо на її глибокій фасції знаходяться глибокі надключичні, або, вірніше, шийні лімфатичні вузли, зв’язані з лімфатичними шляхами середостіння, які уражаються метастазами при втягненні в пухлинний процес глибоких медіастинальних вузлів.