Лабораторна діагностика

Клініко-діагностична лабораторія "Авіценна" обладана аналізаторами європейського рівня, серед них обладнання виробництва Швейцарії, Франції, Англії, Австралії, Японії та інших країн!

Ми гарантуємо якість, точність та достовірність результатів!

Клініко-діагностична лабораторія "Авіценна" володіє свідоцтвом про атестацію з правом на проведення загально-клінічних, гематологічних, цитологічних, імунологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних (ПЛР) досліджень. Свідчить, що лабораторія відповідає критеріям атестації й атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Логінова Тетяна Октавіанівна

1991 р.- Чернівецький державний університет ім.. Ю. Федьковича, спеціальність «біологія».

1995 р.- Спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика» при Львівському державному медичному інституті.

1998 р.- Присвоєна кваліфікація лікаря-лаборанта з клінічної лабораторної діагностики ІІ категорії.

2003- .- Присвоєна кваліфікація лікаря-лаборанта з клінічної лабораторної діагностики І категорії.

2008- Присвоєна кваліфікація лікаря-лаборанта вищої категорії.

2013- Підтверджена кваліфікація лікаря-лаборанта з клінічної лабораторної діагностики вищої категорії.

Постівка Оксана Григорівна

2006- Буковинський державний медичний університет за спеціальністю лабораторна діагностика

2011-курси підвищення кваліфікації при Чернівецькому обласному медико-діагностичному центрі

2011-присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію 

Ісаєва Наталія Василівна

2006 р.- закінчила Буковинський держаний медичний університет за спеціальність лабораторна діагностика.

2011-курси підвищення кваліфікації при Чернівецькому обласному медико-діагностичному центрі.

2011- присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.

Лівшун Інна Миколаївна

2005-Чернівецький медичний коледж Буковинської державної медичної академії, «Лікувальна справа», кваліфікація фельдшера.

2007- курси спеціалізації «Лаборанти/фельдшери-лаборанти клінічних лабораторій»

2010-Курси підвищення кваліфікації при Чернівецькій обласній лікарні.

2011-присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.

Назва Ціна Днів
Тиреоїдна панель
ТТГ (тіреотропний гормон) ''Cobas e 411''1301
Т3 вільний (трийодтиронін вільний) ' ''Cobas e 411''1301
Т4 вільний (тироксин вільний) ''Cobas e 411''1301
Т3 загальний (трийодтиронін загальний) ''Cobas e 411''1301
Т4 загальний (тироксин загальний) ''Cobas e 411''1301
Тиреоглобулін (ТГ) ''Cobas e 411''1401
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) ''Cobas e 411''1401
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) ''Cobas e 411''1401
Антитіла до рецепторів ТТГ ''Cobas e 411''2701
Кальцитонін ''Cobas e 411''2604
Гормональна панель
TORCH-інфекції
ЦИТОМЕГАЛОВІРУС
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (cmv)1401
Антитіла Ig M до цитомегаловірусу (cmv)1401
Авідність Ig G до цитомегаловірусу (cmv)2301
ПЛР Цитомегаловірус (зішкріб, кров, слина, ліквор, ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)1401
ПЛР Цитомегаловірус (зішкріб, кров, слина, ліквор, КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ, REAL-TIME)1501
ГЕРПЕС
Вірус простого герпесу (HSV 1,2 тип) - антитіла Ig G (кількісний)1401
Вірус простого герпесу (HSV 1,2 тип) - антитіла Ig М (кількісний)1501
Вірус простого герпесу (HSV 1,2 тип) - авідність антитіл Ig G2101
Вірус простого герпесу (HSV 2 тип) антитіла Ig G (кількісний)1501
Вірус простого герпесу (HSV 6 тип) антитіла Ig G (кількісний)1501
ПЛР вірус герпесу ½ типу (зішкріб, кров, слина, ліквор, ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)1401
ПЛР Герпес (типування на 1 та 2 тип)1401
ПЛР Вірус герпесу 6 типу (hsv 6)1501
ТОКСОПЛАЗМА
Антитіла Ig G до токсоплазми (toxoplasma gondii)1401
Антитіла Ig M до токсоплазми (toxoplasma gondii)1401
Авідність Ig G до токсоплазми2101
ПЛР Токсоплазма (кров, зішкріб, ліквор, Якісне визначення, REAL-TIME)1501
КРАСНУХА
Антитіла Ig G до вірусу краснухи (rubella)1401
Антитіла Ig М до вірусу краснухи (rubella)1401
Авідність Ig G до вірусу краснухи2101
ПЛР Краснуха (кров, ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)1301
ЕПШТЕЙН-БАРР
Антитіла Ig G до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (ebna-Ig G)1401
Антитіла Ig G до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (ebna-Ig M)1401
Антитіла Ig M до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (ebna-Ig M)1401
ПЛР Вірус Епштейна-Барр ( кров, зішкріб, слина, ліквор, ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)1401
ПЛР Вірус Епштейна-Барр ( кров, зішкріб, слина, ліквор, КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)1501
ПЛР Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, вірус герпесу 6 типу ( кров, зішкріб, КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ, REAL-TIME)3201
Загальний біохімічний аналіз крові
Загальний біохімічний аналіз крові (30 показників: білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, тригліцериди, холестерин, ХЛВЩ, ХЛНЩ, індкс атерогенності, альбумін, білок загальний, антистрептолізин-о(якісний), ревматоїдний фактор(яуісний), С-реактивний білок (якісний), глюкозв, гемоглобін, глікозильований гемоглобін, креатинін, сечовина, сечова кислота, амілаза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинкіназа, ЛДГ, лужна фосфатаза, залізо, калій, кальцій, магній, фосфор) без глікозильованого гемоглобіну.10501
Загальний біохімічний аналіз крові (30 показників: білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, тригліцериди, холестерин, ХЛВЩ, ХЛНЩ, індкс атерогенності, альбумін, білок загальний, антистрептолізин-о(якісний), ревматоїдний фактор(яуісний), С-реактивний білок (якісний), глюкозв, гемоглобін, глікозильований гемоглобін, креатинін, сечовина, сечова кислота, амілаза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинкіназа, ЛДГ, лужна фосфатаза, залізо, калій, кальцій, магній, фосфор) з глікозильованим гемоглобіну.11501
Панель пренатальної діагностики: комплексні дослідження
№23-Пренатальний скринінг I триместра: -РАРР-А ,асоційований з вагітністю протеїн-А плазми -Хоріонічний гонадотропін вільний ( вільний бета-ХГЛ) + Розрахунок МОМ2801
№24-Пренатальний скринінг 2 триместра: -Альфа-фетопротеїн (АФП) -Хоріонічний гонадотропін загальний ( бета-ХГЛ загальний, для вагітних на 5-18 тижні -Естріол вільний + Розрахунок МОМ3501
№25-Пренатальна діагностика та ризик еклампсії - РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) -Хоріонічний гонадотропін вільний ( вільний бета-ХГЛ) -Плацентарний лактоген +розрахунок МОМ.5101
Онкологічна панель:комплексні дослідження
№26-Жіноча онкологічна панель розширена: -Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) -Онкомаркер яєчників (СА 125) -Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) -Раково-ембріональний антиген (РЕА) -Кальцитонін -Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) -Онкомаркер HE4 -Розрахунок ризику раку яєчника (%).13004
№27-Жіноча онкологічна панель 1: -Тиреоглобулін (ТГ) -Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) -Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) -Онкомаркер яєчників (СА 125) -Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) -Онкомаркер HE4 -Розрахунок ризику раку яєчника (%).9001
№28- Жіноча онкологічна панель 2: -Тиреоглобулін (ТГ) -Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) -Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) -Онкомаркер яєчників (СА 125) -Раково-ембріональний антиген (РЕА).6201
№29-Чоловіча онкологічна панель 1: -Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) -Онкомаркер шлунка (СА 72-4) -Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) -Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) - Альфа-фетопротеїн (АФП).6201
№30-Чоловіча онкопанель 2: - Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) -Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) -Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального2201
Паразитарні дослідження: комплексні дослідження
№55-Діагностика гельмінтозів: - Лямблія (Giardia Lamblia), антитіла сумарні - Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G - Токсокар (Toxocara canis), антитіла Ig G - Ехінокок (Ehinococcus granulosus), антитіла Ig G - Опісторхіс (Opisthorchis felineus), aнтитіла Ig G - Трихінела (Trichinella spiralis), антитіла Ig G.5701
Білки
Альбумін401
Білок загальний401
Антистрептолізин - О (кількісний)951
Ревматоїдний фактор (кількісний)951
С - реактивний білок (кількісний)951
Пренатальна діагностика
Альфа-фетопротеїн (афп)1401
Естріол вільний1401
ПАПП (РАРР)2001
Плацентарний лактоген (хоріомамотропін)2501
Хоріонічний гонадотропін загальний ( бета-ХГЛ)1401
Хоріонічний гонадотропін вільний ( вільний бета-ХГЛ)1401
TORCH-інфекії:комплексні дослідження
№31-TORCH IgG 1: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG.4401
№32-TORCH IgG 2 (без краснухи): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG.3301
№33-TORCH IgG 3 (без герпесу): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG.3301
№34-TORCH IgG 4 (з хламідією): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG, -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG -Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG4501
№35-TORCH IgМ 1: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgM -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ.4501
№36-TORCH IgМ 2 (без краснухи): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ.3301
№37-TORCH IgМ 3: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ.3301
№38-TORCH IgG, IgM 1: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgM -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG - Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ - Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ.8801
№39-TORCH IgG, IgM 2: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG --Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG - Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ- Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgG -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgМ.9801
№40-TORCH EBV: -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgG(кількісний) -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgМ(кількісний) -Вірус Епштейн-Барр (ядерний антиген, EBNA-1) - антитіла IgG(кількісний).3301
Тиреоїдна панель: комплексні дослідження
№1- Тиреоїдна панель 1 -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний).3201
№2-Тиреоїдна панель 2 -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО).3401
№3-Тиреоїдна панель 3 -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний).3201
№4- Тиреоїдна панель 4 -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Кальцитонін.5104
№5-Тиреоїдна панель 5 -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО).3801
№6- Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ).3201
№7-Аутоімунні порушення щитоподібної залози -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) - Антитіла до рецепторів ТТГ.6601
№8-Скринінг щитоподібної залози розширений: -Трийодтиронин загальний (T3 загальний) -Тироксин загальний (T4 загальний) -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до рецепторів ТТГ8401
№9-Паратиреоїдна панель: -Паратгормон -Фосфор -Кальцій іонізований (сироватка)1804
Онкологічна панель
Альфа-фетопротеїн (афп)1501
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) ''Cobas e 411''4201
Онкомаркер раку яєчників (НЕ4) ''Cobas e 411''3501
СА-125 (онкомаркер яєчників) ''Cobas e 411''1501
СА-15-3 (онкомаркер молочної залози) ''Cobas e 411''1501
СА-19-9 (онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура) ''Cobas e 411''1501
РЕА (раковий-ембріональний антиген) ''Cobas e 411''1501
ПСА загальний (онкомаркер простати) ''Cobas e 411''1401
ПСА вільний (онкомаркер простати) ''Cobas e 411''1401
Онкомаркер CYFRA CA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)2401
СА 72-4 (онкомаркери шлунку) ''Cobas e 411''2001
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) ''Cobas e 411''2404
Хоріонічний гонадотропін загальний (бета-хгл загальний)1501
Урогенітальні інфекції
Хламідія (chlamidia trachomatis) - антитіла Ig G1401
Хламідія (chlamidia trachomatis) - антитіла Ig M1401
Хламідія (chlamidia trachomatis) - антитіла Ig А1901
ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis, зішкріб, ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)1501
Уреоплазма (ureaplasma urealiticum) - антитіла Ig G1401
Уреоплазма (ureaplasma urealiticum) - антитіла Ig А1401
ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species, зішкріб, кількісне визначення, Real-time)1501
ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species, зішкріб, якісне визначення)1501
ПЛР. Уреоплазма (зішкріб, типування на Ureaplasma parvum/ U. urealiticum)1501
Мікоплазма (micoplasma hominis) - антитіла Ig G1401
Мікоплазма (micoplasma hominis) - антитіла Ig А1401
ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis, зішкріб, якісне визначення)1501
ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium, зішкріб, якісне визначення)1501
ПЛР. Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum,Mycoplasma hominis (зішкріб, кількісне визначення, Real-time)3001
ПЛР. Кандіда (Candida albicans, зішкріб, якісне визначення)1401
ПЛР. Кандіда (Candida albicans+crusei+glabrata, визначення виду, зішкріб, Real-time)1501
ПЛР. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis, зішкріб, якісне визначення)1401
Оцінка біоценозу урогенітального тракту. Флороценоз - Бактеріальний вагіноз (Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis,Atopobium vaginae, Bacteria зішкріб, кількісне визначення, Real-time)3001
ПЛР. Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику 16, 18 тип (зішкріб, ЯКІСНЕ визначення)1501
ПЛР. Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику 16, 18 тип (зішкріб, кількісне визначення, Real-time )1501
ПЛР. Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику типів:16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (зішкріб, кількісне визначення, Real-time, без генотипування )3001
ПЛР. Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику типів:16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (зішкріб, якісне визначення, Real-time, генотипування )3001
ПЛР. Папілома вірус високого онкогенного ризику типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (зішкріб, скринінг, якісне визначення, з визначенням 16 генотипу)2701
Трихомонада (trichomosma vaginalis) - антитіла Ig G1401
ПЛР. Трихомонада (Trihomonas vaginalis, зішкріб, ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)1501
ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae, ЗІШКРІБ, якісне визначення)1501
Сифіліс. Антитіла Ig G до Treponema pallidum1902
Сифіліс. Антитіла Ig M до Treponema pallidum1702
ПЛР. Сифіліс (Treponema pallidum)1303
Репродуктивна панель
Антимюллерів гормон (АМГ)3702
Лютеінізуючий гормон (лютеотропін, ЛГ) ''Cobas e 411''1401
Фолікулостимулюючий гормон (фолітропін, ФСГ) ''Cobas e 411''1401
Пролактин (мамотропін) ''Cobas e 411''1401
Прогестерон (прогестин) ''Cobas e 411''1401
Естрадіол ''Cobas e 411''1401
Тестостерон загальний ''Cobas e 411''1401
Тестостерон вільний ''Cobas e 411''1701
Дигідротестостерон ''Cobas e 411''2401
Сексстероїд-зв''язуючий глобулін ''Cobas e 411''1401
Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)01
Вуглеводи
Гемоглобін401
Глікозильований гемоглобін1401
Глюкоза601
Інфекційна панель
Ліпіди
Тригліцериди401
Холестерин501
Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)601
Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)601
Індекс атерогенності01
Репродуктивна панель:комплексні дослідження
№10-Гормональна панель 1: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).3301
№11- Гормональна панель 2: -Прогестерон -Пролактин -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СГЗ, SHBG) -Тестостерон загальний -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).4301
№12- Гормональна панель 3: -Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Прогестерон -Пролактин -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний (Т загальний) -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).5501
№13-Гормональна панель 4: -Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Тестостерон вільний (Т вільний) -Кортизол (сироватка).3602
№14-Репродуктивне гормональне жіноче здоров'я: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Прогестерон -Пролактин -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) -Естрадіол -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).7801
№15-Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) -Естрадіол.4401
№16-Контроль другої фази МЦ 1: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Прогестерон -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).4401
№17-Контроль другої фази МЦ 2: - Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Прогестерон -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).5501
№18-Оцінка оваріального резерва: -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) -Антимюллерів гормон (АМГ, MIS).4102
№19-Гіперпролактинемія: -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний) -Пролактин.3202
№20-Гормональні порушення репродуктивного здоров'я: -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).4401
№21 – Гіперандрогенні порушення: - Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний (Т загальний) -17-α-оксипрогестерон (17-OHP) - Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).4501
№22-Індекс вільного тестостерону: -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний (Т загальний) -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).2401
Урогенітальні інфекції: біоценоз піхви
ПЛР. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis, зішкріб у/г, якісне визначення).1401
ПЛР. Флороценоз-NCМT: безумовно-патогенний -Гонорея(Neisseria gonorrhoeae), Хламідія (Chlamydia trachomatis), -Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), -Трихомонада (Trichomonas vaginalis), якісне визначення Real-time3601
ПЛР. Флороценоз-Кандіди: вульвовагінальний кандидоз - Сandida albicans, - Candida glabrata, -Candida krusei, - Candida tropicalis/Cаndida parapsilosis),якісне визначення, Real-time1801
ПЛР. Флороценоз-Мікоплазми: умовно-патогенний -Мікоплазма (Mycoplasma hominis) -Уреоплазма (Ureaplasma parvum), -Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum)кількісне визначення, Real-time2901
ПЛР. Флороценоз –Бактеріальний вагіноз -Gardnerella vaginalis, -Atopobium vaginae, -Lactobacillus spp, -Bacteria), кількісне визначення, Real-time. 2701
ПЛР. Флороценоз-Аероби: аеробний вагініт - Enterobacteriaceae, -Streptococcus spp., - Staphylococcus spp.,кількісне визначення, Real-time.1801
ПЛР. Флороценоз-Комплексний тест: -NCМT-безумовно-патогенний; -Кандіди: вульвовагінальний кандидоз; -Мікоплазми-умовно-патогенний; -Бактеріальний вагіноз; -Аероби-аеробний вагініт. 9501
Гіпофізарно-надниркові показники
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) ''Cobas e 411''1401
Кортизол ''Cobas e 411''2001
17- альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП) ''Cobas e 411''1402
Альдостерон ''Cobas e 411''2402
Бактеріологічні засіви на потогенну флору
Засів на мікоплазму (micoplasma hominis), уреоплазму (ureoplasma urealyticum) з антибіотикограмою (duo, кільк.)3003
Засів на мікоплазму (micoplasma hominis), уреоплазму (ureoplasma urealyticum) без антибіотикограми 2403
Метаболіти
Креатенін401
Сечова кислота401
Сечовина401
Аміак401
Урогенітальні інфекції: комплексні дослідження
№41-Урогенітальне здоров’я 1(ПЛР)*: - ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum)), якісне визначення3301
№42-Урогенітальне здоров’я 2(ПЛР)*: -ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasmaspecies (parvum +urealiticum)), якісне визначення - ПЛР. Уреоплазма, типування на Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealiticum, якісне визначення3301
№43-Урогенітальне здоров’я 3(ПЛР)*: - ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum), якісне визначення -ПЛР. Трихомонада (Trihomonas vaginalis),якісне визначення -ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення.5501
№44-Урогенітальне здоров’я 4(ПЛР+засів)*: -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum), якісне визначення -Посів на мікоплазму (Mycoplasma hominis) і уреоплазму (Ureaplasma urealiticum) з визначенням чутливості до антибіотиків.4503
№45-Урогенітальне здоров’я 5(ПЛР)*: -ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum), якісне визначення -ПЛР. Трихомонада (Trihomonas vaginalis), якісне визначення -ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення -ПЛР. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) якісне визначення -ПЛР. Кандіда (Candida albicans), якісне визначення -ПЛР. Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику 16, 18 тип (зішкріб, кількісне визначення кожного виду, Real-time .9501
№46-Імунологічний, урогенітальне здоров*я **: -Хламідія (chlamidia trachomatis) - антитіла Ig G (кількісний) -Уреоплазма (ureaplasma urealiticum) - антитіла Ig G (кількісний) -Мікоплазма (mycoplasma hominis) - антитіла Ig G (кількісний) -Трихомонада (Тrichomonas vaginalis) - антитіла Ig G - Сифіліс (Treponema pallidum) - антитіла Ig G5501
Iнші гормони
Соматотропний гормон ''Cobas e 411''1501
Паратгормон ''Cobas e 411''1304
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) ''Cobas e 411''1902
Інсулін ''Cobas e 411''1401
С - пептид ''Cobas e 411''1301
Інші інфекції і віруси
Сумарні антитіла до Helicobacter pylori (IgG, IgM, IgA)1401
Helicobacter pylori,антитіла IgG1401
Helicobacter pylori, антитіла IgМ1401
Helicobacter pylori, антитіла IgА1401
Антитіла Ig G до Chlamidia (pneumoniae+psitacci)1401
Антитіла Ig M до Chlamidia (pneumoniae+psitacci)1401
Антитіла Ig G до коклюшу1503
Антитіла IgM до коклюшу1503
Мікроелементи
Залізо401
Калій401
Кальцій401
Магній401
Фосфор401
Гепатити
Вірус гепатиту А (HАV), антитіла Ig G1501
Вірус гепатиту А (HАV), антитіла Ig М1501
Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген (австралійський антиген), кількісне визначення)2401
Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген, сумарні антитіла1601
Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, антитіла Ig М1501
Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, сумарні антитіла1601
Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген, антитіла Ig G2001
Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген2001
ПЛР. Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР (кров, якісне визначення, Real-time)2601
ПЛР. Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР (кров, кількісне визначення, Real-time)5501
Вірус гепатиту С (HCV), сумарні антитіла2001
Вірус гепатиту С (HCV), антитіла Ig G до індивідуальних білків (cor, NS3, NS4, NS5)2201
Вірус гепатиту С (HCV), антитіла Ig М1501
ПЛР. Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР (кров, якісне визначеня, Real-time)3201
ПЛР. Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР (кров, кількісне визначеня, Real-time)6101
ПЛР. Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР (кров, генотипування, Real-time)4501
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgM1401
Вірус гепатиту D (HDV), сумарні антитіла1601
Вірус гепатиту G (HGV), антитіла Ig G1601
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла Ig M1601
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла Ig G1401
Біохімічна панель
Пігменти
Білірубін загальний401
Білірубін прямий401
Білірубін непрямий01
Загальноклінічні дослідження
Визначення групи крові і резус-фактору801
Загальний розгорнутий аналіз крові+лейкоцитарна формула 1001
Загальний аналіз сечі (автоматичний аналізатор: 11 параметрів) 901
Ферменти
Амілаза401
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)401
Аспартамінотрансфераза (АСТ)401
Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)401
Креатинкіназа (МВ-ізофермент)401
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)401
Лужна фосфатаза401
Ліпаза401
Гепатити: комплексні дослідження
№47- Первинний скринінг на гепатит В: -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні.2201
№48-Первинний скринінг на гепатити В і С: -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні -Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM -Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG.4901
№49-Гепатити В, С: -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні -Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG).3801
№50-Гепатити А, В, С -Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM -Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG).4502
№51-Первинний скринінг інфекційних гепатитів: -Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM -Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні -Аланінамінотрансфераза (АЛТ) -Аспартатамінотрансфераза (АСТ) -Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ) -Лужна фосфатаза (ЛФ).5902
№52-Гепатит B: -Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген, сумарні антитіла -Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген (австралійський антиген), кількісне визначення) -Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, антитіла Ig М -Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, сумарні антитіла -Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген -Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген, антитіла Ig G.8101
№53-ПЛР,Гепатит В -ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time) -ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визначення, Real-time).6402
№54-ПЛР. Гепатит С -ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time) -ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, кількісне визначення, Real-time)-ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4, Real-time)11507
Паразитарні дослідження
Сумарні антитіла до антигенів лямблій IgG+IgM+IgA1602
Антитіла Ig M до антигенів лямблій1602
Антитіла Ig G до антигенів токсокар1402
Антитіла Ig G до антигенів аскарид2501
Антитіла Ig G до антигенів ехінококів1601
Антитіла Ig G до антигенів трихінел1602
Антитіла Ig G до антигенів епісторхісів1601
Цитологічні дослідження
Гістологічне дослідження2005
Цитоморфологічне дослідження епітелію1003
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (ж)1001
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (м)1001
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози1001
Рідинна цитологія
ПАП - тест методом рідинної цитології (технологія Sure Path BD)3502
Аутоімунологічні дослідження
Антиядерні антитіла скринінг (антигени: RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70,центроміра В,Jo-1)2205
Антитіла IgG до двоспіральної ДНК2901
Антитіла IgG до ревматоїдного фактору2605
Антитіла IgМ до ревматоїдного фактору2605
Антитіла до модифікованого цитрулінового виментину (anti-MCV)3905
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti-ССР)2605
Антитіла до антигену SCL-70 (прогресуюча системна склеродермія)3205
Дослідження системи гемостазу
D-dimer2701
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)451
Загальний фібриноген551
Коагулограма згідно євростандартів: протромбіновий час (РТ) індекс по Квіку, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), загальний фібриноген, міжнародний нормалізований показник (INR)1101
Коагулограма: протромбіновий час (РТ), протромбіновий індекс, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), загальний фібриноген, міжнародний нормалізований показник (INR)1401
Протромбіновий час, протромбіновий індекс, міжнародний нормалізований показник (INR)551
Показники імунної системи
Ig - A в сироватці крові1001
Ig - E загальний1501
Ig - G в сироватці крові1001
Ig - M в сироватці крові1001
Комплексні дослідження, ПАКЕТИ
Комплексне дослідження №1- Тиреоїдна панель 1 -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний).3001
Комплексне дослідження №2-Тиреоїдна панель 2 -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО).3301
Комплексне дослідження №3-Тиреоїдна панель 3 -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний).3001
Комплексне дослідження №4- Тиреоїдна панель 4 -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Кальцитонін.4904
Комплексне дослідження №5-Тиреоїдна панель 5 -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО).3701
Комлексне дослідження №6- Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ).3001
Комплексне дослідження №7-Аутоімунні порушення щитоподібної залози -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) - Антитіла до рецепторів ТТГ.6401
Комплексне дослідження №8-Скринінг щитоподібної залози розширений: -Трийодтиронин загальний (T3 загальний) -Тироксин загальний (T4 загальний) -Тиреотропний гормон (ТТГ) - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) -Трийодтиронин вільний (T3 вільний) -Тироксин вільний (T4 вільний) - Антитіла до рецепторів ТТГ8001
Комплексне дослідження №9-Паратиреоїдна панель: -Паратгормон -Фосфор -Кальцій іонізований (сироватка)1804
Комплексне дослідження №10-Гормональна панель 1: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).3001
Комплексне дослідження №11- Гормональна панель 2: -Прогестерон -Пролактин -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СГЗ, SHBG) -Тестостерон загальний -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).4001
Комплексне дослідження №12- Гормональна панель 3: -Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Прогестерон -Пролактин -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний (Т загальний) -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).5001
Комплексне дослідження №13-Гормональна панель 4: -Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Тестостерон вільний (Т вільний) -Кортизол (сироватка).3602
Комплексне дослідження №14-Репродуктивне гормональне жіноче здоров'я: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Прогестерон -Пролактин -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) -Естрадіол -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).6501
Комплексне дослідження №15-Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) -Естрадіол.3801
Комплексне дослідження №16-Контроль другої фази МЦ 1: -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Прогестерон -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).3801
Комплексне дослідження №17-Контроль другої фази МЦ 2: - Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Прогестерон -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).4901
Комплексне дослідження №18-Оцінка оваріального резерва: -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) -Антимюллерів гормон (АМГ, MIS).4001
Комплексне дослідження №19-Гіперпролактинемія: -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Тироксин вільний (T4 вільний) -Пролактин3001
Комплексне дослідження №20-Гормональні порушення репродуктивного здоров'я: -Тиреотропний гормон (ТТГ) -Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) -Пролактин -Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).3901
Комплексне дослідження №21 – Гіперандрогенні порушення: - Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-СУЛЬФАТ) -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний (Т загальний) -17-α-оксипрогестерон (17-OHP) - Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).4201
Комплексне дослідження №22-Індекс вільного тестостерону: -Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) -Тестостерон загальний (Т загальний) -Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG).2301
Комплексне дослідження №23-Пренатальний скринінг I триместра: -РАРР-А ,асоційований з вагітністю протеїн-А плазми -Хоріонічний гонадотропін вільний ( вільний бета-ХГЛ) +розрахунок МОМ2801
Комплексне дослідження №24-Пренатальний скринінг 2 триместра: -Альфа-фетопротеїн (АФП) -Хоріонічний гонадотропін загальний ( бета-ХГЛ загальний, для вагітних на 5-18 тижні -Естріол вільний, +розрахунок МОМ3501
Комплексне дослідження №25-Пренатальна діагностика та ризик еклампсії - РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) -Хоріонічний гонадотропін вільний ( вільний бета-ХГЛ) -Плацентарний лактоген, +розрахунок МОМ.5101
Комплексне дослідження №26-Жіноча онкологічна панель розширена: -Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) -Онкомаркер яєчників (СА 125) -Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) -Раково-ембріональний антиген (РЕА) -Кальцитонін -Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) -Онкомаркер HE4 -Розрахунок ризику раку яєчника (%).12601
Комплексне дослідження №27-Жіноча онкологічна панель 1: -Тиреоглобулін (ТГ) -Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) -Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) -Онкомаркер яєчників (СА 125) -Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) -Онкомаркер HE4 -Розрахунок ризику раку яєчника (%).8001
Комплексне дослідження №28- Жіноча онкологічна панель 2: -Тиреоглобулін (ТГ) -Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) -Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) -Онкомаркер яєчників (СА 125) -Раково-ембріональний антиген (РЕА).6201
Комплексне дослідження №29-Чоловіча онкологічна панель 1: -Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) -Онкомаркер шлунка (СА 72-4) -Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) -Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) - Альфа-фетопротеїн (АФП).6201
Комплексне дослідження №30-Чоловіча онкопанель 2: - Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) -Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) -Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального.2201
Комплексне дослідження №31-TORCH IgG 1: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG.3801
Комплексне дослідження №32-TORCH IgG 2 (без краснухи): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG.3001
Комплексне дослідження №33-TORCH IgG 3 (без герпесу): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG.3001
Комплексне дослідження №34-TORCH IgG 4 (з хламідією): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG, -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG -Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG.3901
Комплексне дослідження №35-TORCH IgМ 1: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgM -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ.3901
Комплексне дослідження №36-TORCH IgМ 2 (без краснухи): -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ.2901
Комплексне дослідження №37-TORCH IgМ 3: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ2801
Комплексне дослідження №38-TORCH IgG, IgM 1: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgG -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgM -Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG - Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ - Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ.7201
Комплексне дослідження №39-TORCH IgG, IgM 2: -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG -Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ -Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу, антитіла IgG --Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG - Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ- Краснуха (Rubella virus), антитіла IgG -Краснуха (Rubella virus), антитіла IgМ -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgG -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgМ.8201
Комплексне дослідження №40-TORCH EBV: -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgG(кількісний) -Вірус Епштейн-Барр (капсидний антиген, VCA) - антитіла IgМ(кількісний) -Вірус Епштейн-Барр (ядерний антиген, EBNA-1) - антитіла IgG(кількісний).3001
Комплексне дослідження №41-Урогенітальне здоров’я 1(ПЛР)*: - ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum)), якісне визначення3301
Комплексне дослідження №42-Урогенітальне здоров’я 2(ПЛР)*: -ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasmaspecies (parvum +urealiticum)), якісне визначення - ПЛР. Уреоплазма, типування на Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealiticum, якісне визначення.3301
Комплексне дослідження №43-Урогенітальне здоров’я 3(ПЛР)*: - ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum), якісне визначення -ПЛР. Трихомонада (Trihomonas vaginalis),якісне визначення -ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення.4901
Комплексне дослідження №44-Урогенітальне здоров’я 4(ПЛР+засів)*: -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum), якісне визначення -Посів на мікоплазму (Mycoplasma hominis) і уреоплазму (Ureaplasma urealiticum) з визначенням чутливості до антибіотиків.3703
Комплексне дослідження №45-Урогенітальне здоров’я 5(ПЛР)*: -ПЛР. Хламідія (Clamydia trachomatis), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), якісне визначення -ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), якісне визначення -ПЛР. Уреоплазма (Ureaplasma species (parvum+urealiticum), якісне визначення -ПЛР. Трихомонада (Trihomonas vaginalis), якісне визначення -ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення -ПЛР. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) якісне визначення -ПЛР. Кандіда (Candida albicans), якісне визначення -ПЛР. Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику 16, 18 тип (зішкріб, кількісне визначення кожного виду, Real-time .8701
Комплексне дослідження №46-Імунологічний, урогенітальне здоров*я**: -Хламідія (chlamidia trachomatis) - антитіла Ig G (кількісний) -Уреоплазма (ureaplasma urealiticum) - антитіла Ig G (кількісний) -Мікоплазма (mycoplasma hominis) - антитіла Ig G (кількісний) -Трихомонада (Тrichomonas vaginalis) - антитіла Ig G - Сифіліс (Treponema pallidum) - антитіла Ig G5001
Комплексне дослідження №47- Первинний скринінг на гепатит В: -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні.2201
Комплексне дослідження №48-Первинний скринінг на гепатити В і С: -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні -Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM -Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG.4901
Комплексне дослідження №49-Гепатити В, С: -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні -Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG).3801
Комплексне дослідження №50-Гепатити А, В, С -Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM -Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG).4502
Комплексне дослідження №51-Первинний скринінг інфекційних гепатитів: -Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM -Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) -Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM -Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні -Аланінамінотрансфераза (АЛТ) -Аспартатамінотрансфераза (АСТ) -Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ) -Лужна фосфатаза (ЛФ).5902
Комплексне дослідження №52-Гепатит B: -Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген, сумарні антитіла -Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген (австралійський антиген), кількісне визначення) -Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, антитіла Ig М -Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, сумарні антитіла -Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген -Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген, антитіла Ig G.8101
Комплексне дослідження №53-ПЛР,Гепатит В -ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time) -ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визначення, Real-time).6402
Комплексне дослідження №54-ПЛР. Гепатит С -ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time) -ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, кількісне визначення, Real-time) -ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4, Real-time)11507
Комплексне дослідження №55-Діагностика гельмінтозів: - Лямблія (Giardia Lamblia), антитіла сумарні - Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G - Токсокар (Toxocara canis), антитіла Ig G - Ехінокок (Ehinococcus granulosus), антитіла Ig G - Опісторхіс (Opisthorchis felineus), aнтитіла Ig G - Трихінела (Trichinella spiralis), антитіла Ig G.5701
Забір матеріалу
Забір венозної крові одноразовими системами "S-MONOVETTE"30
Забір матеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами30
“ROCHE COBAS E411”

Автоматичний електрохемілюмінесцентний аналізатор, Швейцарія

Аналізатор світового рівня. Повністю автоматизована, закрита система, в якій використовується революційний метод електрохемілюмінесценції.

Принцип вимірювання базується на реакції антиген-антитіло, використанні високочутливих тестів, що забезпечує отримання якісних, достовірних, швидких результатів з найвищою точністю та специфічністю.

Cobas integra 400 plus (Швейцарія, Німеччина)

Повністю автоматичний біохімічний аналізатор виробництва Швейцарії та Німеччини.

“BIOMERIEUX MINI VIDAS”

Автоматичний імунофлюоресцентний аналізатор, Франція

Автоматичний аналізатор експерт-класу, в якому використовується технологія ELFA, яка об*єднує  імуноферментний аналіз з вимірюванням флуоресценції кінцевого продукту, що дозволяє отримати надзвичайно достовірні результати досліджень.

“HUMALIZER 3000”

Автоматичний біохімічний аналізатор, Німеччина.

Це сучасний, потужний, універсальний апарат «відкритого типу». Автоматичний аналізатор виготовлений на базі найновітніших технологій.

Є високоточним приладом, який має вбудовану програму контролю якості, що є інструментом для проведення біохімічних досліджень на найсучаснішому рівні.

“ROTOR GENE 6000 (Real-time)

ДНК-аналізатор, Австралія

Найсучасніший 6-канальний аналізатор для проведення полімерноланюгової реакції і детекції в режимі «реального часу». КІЛЬКІСНО визначає збудника і проводить його генотипування, оцінює вірусне навантаження при інфекціях, визваних ВПЛ, ВГВ, ВГС, ЦМВ та ін.. Апарат проводить ПЛР-реакцію у форматі «Мультиплекс»- тобто, визначення декількох збудників в одній пробірці.

Проведення генетичних досліджень дозволяє визначати точкові мутації та рівень експресії генів та концентрацію генетично-модифікованих інгредієнтів. 

“SYSMEX KX-21 N”

Автоматичний гематологічний аналізатор, Японія.

Аналізатор є повністю автоматизованою системою, яка використовує при підрахунку клітин крові Hi-end технологію.

 Це є ідеальним інструментом для отримання точних результатів загального розгорнутого аналізу крові (20 параметрів) з лейкоцитарною формулою, і диференціацією лейкоцитів на 3 популяції клітин.

”ALA-1/4”

ДНК-аналізатор, Латвія.

Спеціалізований аналізатор, який дозволяє реєструвати флюоресцентний сигнал зразків безпосередньо після проведення ПЛР через снінку пробірки.

Прилад з високою точністю детектує результати ПЛР. Автоматичний облік аналізатора дозволяє виключити суб*активні помилки при інтерпретації отриманих результатів.

«ASYS EXPERT PLUS»

Мікропланшетний імуноферментний аналізатор, Англія

Аналізатор нового покоління,який має унікальне програмне забезпечення, що є ідеальним інструментом для лабораторних досліджень в сфері імуноферментної діагностики.

 Апарат дозволяє виміряти зміни по кінцевій точці в біохроматичному режимі, що забезпечує отримання високоякісних результатів. 

«ТЕРЦИК»

4-канальний ДНК-ампліфікатор, Росія

Пристрій призначений для проведення полімеразно-ланцюгової реакції.

Володіє підвищеною якістю реакції, збереженням активності ДНК-полімерази і зменшенням неспецифічних продуктів амплікації, що забезпечує високу точність у отриманих результатах.

Як слід підготуватись до обстежень:

  1.  Кров для досліджень здається натщесерце.
  2. Напередодні здачі венозної крові не вживайте жирної їжі.
  3. До моменту здачі матеріалу для ПЛР-діагностики урогінетальних інфекцій уникайте: 

-сечовипускання протягом 3 годин;
-статевих контактів протягом 3 діб;
-використання вагінальних свічок, тампонів і мазей протягом 3 діб;
-прийом антибактеріальних препаратів протягом протягом 2 тижднів.      (Матеріал для ПЛР-діагностики не здається під час менструацій, лише через 3 дні після закінчення).

 

де можливо
здати аналізи

Більше 12 лабораторій по всій Україні

подивитися на карті

Обладнання лабораторії

Найновіші аналізатори і аппарати

детальніше

Результати
online

Отримайте результати аналізів прямо зараз

Дізнатися про результати

Якість
сертифіковано

Стандарт: ISO:9001

сертификати і нагороди
Більше 400 видів послуг для Вашого здоров’я

У лабораторних відділеннях «Авіценна» ви можете бути певними, що про Вас піклуються.

Ми в соцмережах facebook