Біохімічна панель

Днів

Ціна

Альбумін

1

40 грн

Білок загальний

1

40 грн

Антистрептолізин - О (кількісний)

1

95 грн

Ревматоїдний фактор (кількісний)

1

95 грн

С - реактивний білок (кількісний)

1

95 грн

Гемоглобін

1

40 грн

Глікозильований гемоглобін

1

140 грн

Глюкоза

1

60 грн

Тригліцериди

1

40 грн

Холестерин

1

50 грн

Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)

1

60 грн

Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

60 грн

Індекс атерогенності

1

0 грн

Креатенін

1

40 грн

Сечова кислота

1

40 грн

Сечовина

1

40 грн

Аміак

1

40 грн

Залізо

1

40 грн

Калій

1

40 грн

Кальцій

1

40 грн

Магній

1

40 грн

Фосфор

1

40 грн

Білірубін загальний

1

40 грн

Білірубін прямий

1

40 грн

Білірубін непрямий

1

0 грн

Амілаза

1

40 грн

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

1

40 грн

Аспартамінотрансфераза (АСТ)

1

40 грн

Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)

1

40 грн

Креатинкіназа (МВ-ізофермент)

1

40 грн

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

1

40 грн

Лужна фосфатаза

1

40 грн

Ліпаза

1

40 грн

Загальний біохімічний аналіз крові без глікозильованого гемоглобіну.

1

1 050 грн

Загальний біохімічний аналіз крові з глікозильованим гемоглобіну.

1

1 150 грн