Біохімічна панель

Днів

Ціна

Альбумін

1

70 грн

Білок загальний

1

70 грн

Антистрептолізин - О (кількісний)

1

100 грн

Ревматоїдний фактор (кількісний)

1

100 грн

С - реактивний білок (кількісний)

1

100 грн

Гемоглобін

1

160 грн

Глікозильований гемоглобін

1

160 грн

Глюкоза

1

100 грн

Тригліцериди

1

70 грн

Холестерин

1

70 грн

Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)

1

80 грн

Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

80 грн

Індекс атерогенності

1

0 грн

Креатенін

1

80 грн

Сечова кислота

1

70 грн

Сечовина

1

70 грн

Аміак

1

70 грн

Залізо

1

70 грн

Калій

1

70 грн

Кальцій

1

70 грн

Магній

1

70 грн

Фосфор

1

70 грн

Білірубін загальний

1

70 грн

Білірубін прямий

1

70 грн

Білірубін непрямий

1

0 грн

Амілаза

1

70 грн

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

1

70 грн

Аспартамінотрансфераза (АСТ)

1

70 грн

Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)

1

70 грн

Креатинкіназа (МВ-ізофермент)

1

70 грн

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

1

70 грн

Лужна фосфатаза

1

70 грн

Ліпаза

1

70 грн

Загальний біохімічний аналіз крові без глікозильованого гемоглобіну.

1

1 750 грн

Загальний біохімічний аналіз крові з глікозильованим гемоглобіну.

1

1 900 грн

№62 - Біохімічний аналіз крові "СПОРТИВНИЙ"
 • Індекс атерогенності
 • Інсулін ''Cobas e 411''
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Альбумін
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Білок загальний
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Глюкоза
 • Загальний розгорнутий аналіз крові+лейкоцитарна формула
 • Калій
 • Кальцій
 • Креатенін
 • Креатинкіназа (МВ-ізофермент)
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
 • Лужна фосфатаза
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Тестостерон загальний ''Cobas e 411''
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

1 630 грн

№63 - Печінкові проби
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Альбумін
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Білок загальний
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Лужна фосфатаза

1

460 грн

№64 - Ниркові проби
 • Креатенін
 • Сечова кислота
 • Сечовина

1

185 грн

№65 - Метаболічний
 • Індекс атерогенності
 • Інсулін ''Cobas e 411''
 • Білок загальний
 • Глюкоза
 • С - пептид ''Cobas e 411''
 • Сечова кислота
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

765 грн

№66 - Ліпопротеїди фракційно
 • Індекс атерогенності
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

250 грн

№67 - Біохімія крові (міні)
 • Індекс атерогенності
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Альбумін
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Білок загальний
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Глюкоза
 • Креатенін
 • Лужна фосфатаза
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

985 грн

№68 - Кардіологічний
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Глюкоза
 • Калій
 • Кальцій
 • Креатенін
 • Сечовина
 • Холестерин

1

615 грн

№69 - Інсулінорезистентність
 • Інсулін ''Cobas e 411''
 • Глікозильований гемоглобін
 • Глюкоза
 • С - пептид ''Cobas e 411''
 • Амілаза
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Креатинкіназа (МВ-ізофермент)
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
 • Лужна фосфатаза
 • Ліпаза

0

510 грн

Індекс НОМА(глюкоза + інсулін)

1

240 грн

Вітамін В12 (ціанкобаламін)

1

210 грн

Феритин

1

200 грн

Фолієва кислота

1

200 грн