Пакети біохімія: Комплексні дослідження

Днів

Ціна

№62 - Біохімічний аналіз крові "СПОРТИВНИЙ"
 • Індекс атерогенності
 • Інсулін ''Cobas e 411''
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Альбумін
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Білок загальний
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Глюкоза
 • Загальний розгорнутий аналіз крові+лейкоцитарна формула
 • Калій
 • Кальцій
 • Креатенін
 • Креатинкіназа (МВ-ізофермент)
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
 • Лужна фосфатаза
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Тестостерон загальний ''Cobas e 411''
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

1 495 грн

№63 - Печінкові проби
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Альбумін
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Білок загальний
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Лужна фосфатаза

1

415 грн

№64 - Ниркові проби
 • Креатенін
 • Сечова кислота
 • Сечовина

1

165 грн

№65 - Метаболічний
 • Індекс атерогенності
 • Інсулін ''Cobas e 411''
 • Білок загальний
 • Глюкоза
 • С - пептид ''Cobas e 411''
 • Сечова кислота
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

800 грн

№66 - Ліпопротеїди фракційно
 • Індекс атерогенності
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

220 грн

№67 - Біохімія крові (міні)
 • Індекс атерогенності
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Альбумін
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Білок загальний
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Глюкоза
 • Креатенін
 • Лужна фосфатаза
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • Холестерин ліпідів високої щільності (ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпідів низької щільності (ЛПНЩ)

1

900 грн

№68 - Кардіологічний
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • Глюкоза
 • Калій
 • Кальцій
 • Креатенін
 • Сечовина
 • Холестерин

1

625 грн

№69 - Інсулінорезистентність
 • Інсулін ''Cobas e 411''
 • Глікозильований гемоглобін
 • Глюкоза
 • С - пептид ''Cobas e 411''
 • Амілаза
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Аспартамінотрансфераза (АСТ)
 • Гамма-глутаматрансфераза (ГГТ)
 • Креатинкіназа (МВ-ізофермент)
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
 • Лужна фосфатаза
 • Ліпаза

0

555 грн